Regulamin konkursu „Angielski na Kanapie”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Językowa Mansoor Academy z siedzibą w Radzyminie przy ulicy Kilińskiego 6C., 05-250.

2. Konkurs trwa od 2 do 16 kwietnia 2016 roku.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Szkoła Językowa Mansoor Academy.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, np. w celu kontaktu ws. odebrania Nagrody. Dane te mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

5. Zasady konkursu:

– konkurs rozpoczyna się 2 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 i kończy się 16 kwietnia o godzinie 23:59.

– Zwycięzca zostanie wyłoniony w dniu 17.04.2016 o godz. 12:00, poprzez wpis na tablicy na fanpage’u Mansoor Academy.

– Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie funpage Mansoor Academy.

– W komentarzu do zadania konkursowego należy zostawić zdjęcie oraz komentarz.

– Wygrywa osoba, której odpowiedź zyska najwięcej lajków.

– Organizator ma możliwość wręczenia większej ilości nagród jeśli jej zdaniem więcej odpowiedzi zasługuje na wygraną.

– W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. Osoby, które nie ukończyły lat 18. – muszą, w przypadku zwycięstwa, przedstawić zgodę na wzięcie udziału w konkursie, w formie pisemnej, od rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Nagroda: nagrodą jest 20 45-minutowych bezpłatnych zajęć języka angielskiego prowadzonych on-line. Zwycięzca ma prawo wykorzystać nagrodę do 31.12.2016 roku. Zgodnie z umową podpisaną w siedzibie Mansoor Academy w ciągu 7 dniu od dnia ogłoszenia wyników.

7. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

9.Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

10. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu.

11. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest podpisanie przez uczestnika konkursu umowy o kursie w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody. Umowa zostanie podpisana w siedzibie szkoły.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
13. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne aplikacji konkursowej, serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.
15.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi powiązane (rodzina).
16. Regulamin wchodzi w życie 2 kwietnia 2016r.
Polityka prywatności Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).