METODY NAUCZANIA

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że ktoś nie ma zdolności językowych, że nigdy nie nauczy się angielskiego. Zdarza się również, że dziecko odmawia udziału w zajęciach językowych. Dlaczego?
W wielu wypadkach przyczyną są źle dobrane metody, które zabijają wielki zapał z jakim podchodzimy do nauki na samym początku. Niepowodzenia demotywują i rodzą negatywne podejście, a nawet rezygnację z podejmowania dalszych prób językowych.
Wiedząc o tym, z wielką starannością dobieraliśmy metody dla naszych Słuchaczy. Pamiętając, że najważniejsze dla nas są satysfakcja i sukcesy językowe naszych Uczniów.

Nauczanie polisensoryczne dla ruchliwych i niecierpliwych

to metoda nauczania wielozmysłowego, która jest wiodąca w programach Leo English. Uczestnicy tego programu doświadczają języka wszystkimi zmysłami. Dzieci słuchają, widzą, biorą udział w zabawach ruchowych, poznają angielski przy pomocy węchu, a nawet smaku. Jest to metoda przygotowana dla uczniów na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została stworzona przez zespół anglistów, pedagogów, psychologów, aktorów, muzyków, plastyków i grafików, którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie opracowali metodę, za pomocą, której dzieci uczą się angielskiego i wszechstronnie rozwijają swoje umiejętności.

Metoda immersji dla spragnionych wiedzy

to styl nauczania, w którym lektor dopełnia wszelkich starań, aby używać wyłącznie języka angielskiego. Polega na wprowadzaniu w świat języka angielskiego bez wyjaśnień i tłumaczenia w języku ojczystym. Immersja czyli zanurzenie w języku. Słuchacze poznają język intuicyjnie. Jest to proces analogiczny do poznawania języka ojczystego. Co ważne, metoda ta zakłada popełnianie błędów jako naturalny element uczenia się języka. Metoda immersji jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych w nauczaniu języków obcych. Jest to próba odtworzenia naturalnego sposobu przyswajania języka. Istotne jest również to, że metoda traktuje posługiwanie się językiem jako narzędziem do poznawani świata, a nie jako cel sam w sobie.

Blended learning dla zapracowanych i zabieganych.

Największą zaletą tej metody jest elastyczność. Blended learning jest wygodna dla Słuchaczy i wykorzystuje dobrodziejstwa techniki. Jest to połączenie regularnych lekcji z ćwiczeniami wykonywanymi on-line. Każdy Słuchacz może sam decydować czy będzie się uczył rano jadąc autobusem czy w środku nocy, bo wtedy ma czas i chęć do nauki. Jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy swój elektroniczny gadżet mają zawsze przy sobie. Jest to nauka on-line dla wiecznie zalogowanych. Twój lektor widzi Twoją aktywność on-line i może Cię motywować do bardziej systematycznej pracy. Nauka słówek, zwrotów, a nawet struktur gramatycznych jeszcze nigdy nie była tak wciągająca i efektywna. Blended learning rodzi również pozytywną rywalizację w grupach, gdyż Słuchacze widzą ranking najlepszych graczy ze swojej grupy w danym zakresie językowym.

Metoda komunikacyjna dla uwielbiających rozmowy.

Jak sama nazwa wskazuje jest to metoda, która koncentruje się na skutecznym komunikowaniu się w języku obcym. Rola lektora w tej metodzie to rola przewodnika, managera, który dostarcza właściwych narzędzi, stymuluje i monitoruje przebieg konwersacji. Metoda wykorzystuje autentyczne materiały i rozmaite pomoce wizualne. Płynność wypowiedzi jest ważniejsza niż idealna poprawność. Najważniejsza jest komunikacja. Gramatyka jest prezentowana i wyjaśniana kontekstowo i tylko wtedy kiedy jest to uzasadnione i potrzebne. Metoda opiera się na pracy w parach i w małych grupach. Głównym celem każdych zajęć jest używanie języka tak, by wyrazić swoje opinie i emocje w języku angielskim w zrozumiały sposób. Typowymi elementami wykorzystywanymi są scenki, dialogi, gry, wywiady czy ankiety. Metoda jest naturalna tak jak naturalna jest w każdym z nas potrzeba porozumiewania się. Lektor tworzy przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce, a błędy są traktowane jako nieodzowny element nauki przybliżający nas do celu.