Edward’s League – metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-14 lat!

Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce i została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed). 

Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności typu rozumienie ze słuchu czy komunikacja.

Poziomy metody Edward’s League!

[okładki trzech książek i tarcze z poziomami]

Edward’s League 1 – poziom A2/A2+ 

Edward’s League 2 – poziom A2+/B1 

Edward’s League 3 – poziom B1/B1+

Pakiet Edukacyjny Edward’s League

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

  • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;
  • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;
  • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;
  • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;
  • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie;
  • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;
  • CERTYFIKAT wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.

Edward’s League a egzaminy Cambridge

Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridgeoraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications. Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu.Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranegokierunku edukacji językowej dziecka.

Zapisz dziecko na kurs językowy Edward’s League i zapewnij mu prawdziwy sukces edukacyjny!