National Geographic Learning

grupa: 6-10 osobowa
intensywność: 2 x 90  min
liczba zajęć w roku: 60

podręczniki: w cenie

płatność jednorazowa płatność w 5 ratach płatność w 9 ratach
cena podstawowa 2800 zł 5 x 590 zł 9 x 320 zł
zniżka komfort 2700 zł 5 x 570 zł 9 x 315 zł
zniżka premium 2600 zł 5 x 550 zł 9 x 305 zł

Egzamin ósmoklasisty

grupa: 6-10 osobowa
intensywność: 2 x 60  min
liczba zajęć w roku: 50

materiały/podręczniki/testy: w cenie

płatność jednorazowa płatność w 5 ratach płatność w 9 ratach
cena podstawowa 2400 zł 5 x 510 zł 9 x 285 zł
zniżka komfort 2300 zł 5 x 490 zł 9 x 275 zł
zniżka premium 2200 zł 5 x 470 zł 9 x 265 zł

Kurs maturalny

grupa: 5-8 osobowa
intensywność: 2 x 90  min
liczba zajęć w roku: 50

materiały/podręczniki/testy: w cenie

płatność jednorazowa płatność w 5 ratach płatność w 9 ratach
cena podstawowa 2500 zł 5 x 530 zł 9 x 295 zł
zniżka komfort 2400 zł 5 x 510 zł 9 x 285 zł
zniżka premium 2300 zł 5 x 490 zł 9 x 275 zł

Kurs egzaminacyjny – CAE

(w kursie mogą brać udział osoby po egzaminie FCE)

grupa: 4-8 osobowa
intensywność: 120  min  1 razy w tygodniu
liczba zajęć w roku: 30

materiały / podręczniki : w cenie

płatność jednorazowa płatność w 5 ratach płatność w 9 ratach
cena podstawowa 3000 zł 5 x 620 zł 9 x 345 zł
zniżka komfort 2900 zł 5 x 600 zł 9 x 335 zł
zniżka premium 2800 zł 5 x 580 zł 9 x 325 zł

UWAGI:

  • cena kursów grupowych obejmuje dostęp do platformy e-learningowej,
  • cena kursów grupowych obejmuje dodatkowe materiały do zajęć,
  • cena promocyjna nie może być łączona z innymi zniżkami,
  • płatność za kurs jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach,
  • termin płatności rat jest podany w umowie,
  • istnieje możliwość płatności miesięcznej po wcześniejszym ustaleniu,
  • wszystkie podane ceny są cenami netto, przy czym usługi szkół językowych są zwolnione z VAT,
  • przy płatności na konto w tytule należy podać imię i nazwisko słuchacza oraz nazwę kursu,
  • w przypadku opóźnień we wpłatach Szkoła ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,
  • powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany w celach informacyjnych.