Zajęcia indywidualne dostosowywane są do potrzeb i wymagań Słuchacza w zakresie terminu i intensywności zajęć a także programu.

Przy wykupieniu co najmniej 30 godzin lekcyjnych przysługuje podręcznik gratis.

Zajęcia indywidualne Cena za jedną godzinę lekcyjną Cena przy wykupieniu min. 10 godzin lekcyjnych
45 minutowe 60 zł 55 zł
60 minutowe 75 zł 70 zł
90 minutowe 105 zł 100 zł

UWAGI:

  • cena zajęć obejmuje dostęp do platformy e-learningowej,
  • cena zajęć obejmuje dodatkowe materiały,
  • cena promocyjna nie może być łączona z innymi zniżkami,
  • płatność za kurs jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach,
  • termin płatności  jest podany w umowie,
  • wszystkie podane ceny są cenami netto, przy czym usługi szkół językowych są zwolnione z VAT,
  • przy płatności na konto w tytule należy podać imię i nazwisko słuchacza oraz nazwę zajęć
  • w przypadku opóźnień we wpłatach Szkoła ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,
  • powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany w celach informacyjnych.